EN

RO

Terms And Conditions

Please read carefully the Terms and Conditions of use of the website www.thequbeagency.com before visiting.

By accessing the website www.thequbeagency.com, you implicitly and completely accept the Terms and Conditions of use. You must fully read and accept the Terms and Conditions for using the website www.thequbeagency.com. By continuing to visit the website certifies that you agree to the Terms and Conditions below. QBDIGITAL AGENCY S.R.L., reserves the right to change and update the content of this website at any time, as well as the Terms and Conditions of use, without prior notice. Any changes and/or additions are displayed on the website www.thequbeagency.com and are effective from the time they are displayed.

Intellectual property rights

The content of the website www.thequbeagency.com is protected by the legal provisions governing the copyrights and its related rights. All the materials — images, illustrations, articles, texts, graphics, design, audio/video clips, etc. – in this website are owned by QBDIGITAL AGENCY S.R.L. and are protected by the laws relating to intellectual property. The protection of intellectual property right is also applied to all trademarks and logos owned by QBDIGITAL AGENCY S.R.L. or license holders. It is prohibited to modify the content of these pages, as well as to copy, distribute, transmit, publish, reproduct in any form the content of the materials presented on this website, whatever form they take, by any person without the written consent of QBDIGITAL AGENCY S.R.L. Users may use the content of the website only for personal, non-commercial use, or for informing or educating the readers, with the obligation to mention the source. If you intend to use the content on the website www.thequbeagency.com for commercial purposes, please send a request to the email address office@thequbeagency.com. The information published by www.thequbeagency.com can only be retrieved within 500 characters and by quoting the source with active link. Any deviation from this rule constitutes a breach of Law 8/1996 on copyrights.

Limitation of liability

The user uses the website www.thequbeagency.com under his/her own responsibility. QBDIGITAL AGENCY S.R.L. does not grant any warranty for the use of this website, nor does it guarantee that the website or servers on which it is hosted does not contain viruses or other harmful components. QBDIGITAL AGENCY S.R.L. may not be liable for any direct or indirect damage, or damage caused by using or visiting the website or by the impossibility of accessing the website. QBDIGITAL AGENCY S.R.L. is not liable if the users access any links to other websites through www.thequbeagency.com or for their content. Detailed information can be obtained by phone or by email at the information in the Contact section.

Applicable Law

By visiting the website www.thequbeagency.com, you agree that any dispute over the use of this website shall be governed in compliance with the laws in force in Romania, and that the level of jurisdiction shall be represented by the common law courts in Romania, from the area of the registered office of QBDIGITAL AGENCY S.R.L. in Bucharest. The website www.thequbeagency.com can be accessed throughout the Romanian territory, as well as outside Romania. Access the website outside Romania is the sole responsibility of the user. Contact data of QBDIGITAL AGENCY S.R.L.SRL – Drumul Regimentului, no. 97e, District 1, Bucharest, Romania, Phone: +40745.150.342, Email: office@thequbeagency.com

Termeni și condiții

Te rugăm să citești cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a website-ului www.thequbeagency.com, înainte de vizitare.

Prin accesarea website-ului www.thequbeagency.com, accepți implicit și în întregime Termenii și Condițiile de utilizare. Pentru utilizarea website-ului www.thequbeagency.com este necesar să citești și să accepți Termenii și Condițiile în totalitate. Vizitarea în continuare a website-ului certifică faptul că ești de acord cu Termenii și Condițiile de mai jos. QBDIGITAL AGENCY S.R.L.SRL, își rezervă dreptul să schimbe și să actualizeze în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și Condițiile de utilizare, fără o notificare prealabilă. Eventualele modificări și/sau completări sunt afișate pe website-ul www.thequbeagency.com și intră în vigoare de la momentul afișării.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul website-ului www.thequbeagency.com este protejat de prevederile legale care reglementează drepturile de autor și drepturile sale conexe. Toate materialele – imagini, ilustrații, articole, texte, grafică, design, clipuri audio/video etc. – din acest website sunt proprietatea QBDIGITAL AGENCY S.R.L.și sunt protejate de legile referitoare la dreptul de proprietate intelectuală. Protecția dreptului de proprietate intelectuală este aplicată inclusiv pentru toate mărcile și logo-urile aflate în proprietatea QBDIGITAL AGENCY S.R.L.sau a deținătorilor licențelor. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest website, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără acordul scris al QBDIGITAL AGENCY S.R.L.
Utilizatorii pot folosi conținutul website-ului doar pentru uz personal, non-comercial, sau în scopuri de informare sau educare a cititorilor, cu obligația de a menționa sursa. Dacă dorești să folosești conținut din website-ul www.thequbeagency.com în scopuri comerciale, te rugăm să trimiți o solicitare la adresa de email office@thequbeagency.com.
Informaţiile publicate de www.thequbeagency.com pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Limitarea Răspunderii

Utilizatorul folosește website-ul www.thequbeagency.com pe proprie răspundere. QBDIGITAL AGENCY S.R.L.nu acordă vreo garanție pentru utilizarea acestui website, nu garantează că website-ul sau serverele pe care este găzduit nu conțin viruși sau alte componente vătămătoare. QBDIGITAL AGENCY S.R.L.nu poate fi responsabil pentru eventuale daune, directe sau indirecte, ori pentru prejudicii cauzate de utilizarea sau vizitarea website-ului sau de imposibilitatea accesării website-ului. QBDIGITAL AGENCY S.R.L.nu este responsabil pentru accesarea de către utilizatori a oricăror legături către alte website-uri prin www.thequbeagency.com și nici pentru conținutul acestora. Informații detaliate pot fi obținute telefonic sau prin email, la datele din secțiunea Contact.

Legea Aplicabilă

Prin vizitarea website-ului www.thequbeagency.com, ești de acord ca orice dispută cu privire la utilizarea acestui website să fie guvernată în conformitate cu legile în vigoare în România, iar ca nivelul de jurisdicție să fie reprezentat de către instanțele de drept comun competente din România, de pe raza sediului QBDIGITAL AGENCY S.R.L.din București. Website-ul www.thequbeagency.com poate fi accesat de pe întreg teritoriul României, cât și din afara României. Accesarea din afara României este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.
Date de contact QBDIGITAL AGENCY S.R.L.SRL – Drumul Regimentului, nr. 97e, Sector 1, Bucuresti, Romania, Telefon: +40745.150.342, Email: office@thequbeagency.com